Oppdatert regnskapsstandard for små foretak

I desember 2021 ble NRS 8 endret som følge av reduksjonen i notekravene for små foretak som trådte i kraft i regnskapsloven 1. juli 2021.

Disse endringene gjelder for årsregnskap som avlegges etter 30. juni 2021.

Bakgrunnen for reduserte notekrav i regnskapsloven er endringer i regnskapsdirektivet som Norge er forpliktet til å implementere i norsk lovgivning som følge av EØS-avtalen. Det følger av regnskapsdirektivets artikkel 16 nr. 3 at norske myndigheter ikke kan pålegge små foretak å gi opplysninger ut over det som følger av direktivet.

Her kan du lese mer