Nytt fra Revisor

Støtteordningene som fortsatt gjelder :

Flere av de midlertidige tilskudds- og støtteordningene som myndighetene opprettet for å avhjelpe de økonomiske virkningene av koronautbruddet gjelder fortsatt. I dette nyhetsbrevet gir vi en kort oversikt over de viktigste ordningene som fortsatt gjelder.  Les mer her ;
Du kan finne en komplett oversikt over myndighetens støttetiltak på nettsidene til Revisorforeningen.