Nytt fra Revisor

Revidert nasjonalbudsjett 2021 

I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslås blant annet en ny og gunstigere aksjeopsjonsordning, at lønnsstøtteordningen forlenges ut august, men at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.  Les nyhetsbrevet her . Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med din revisor.