Nytt fra revisor

Skattemeldingen 2020 – kompensasjonsordningene
I denne utgaven av Nytt fra revisor finner du nyttige tips og råd for utarbeidelse av skattemeldingen. I tillegg har vi laget en kort oversikt over de siste og viktigste endringene i de forskjellige kompensasjonsordningene.  Har du spørsmål ta kontakt med din revisor eller Les mer om dette i artikkelen: