Nytt fra revisor

Nye reiseavtaler og gjeninnførte støtteordninger

Det er kommet til enighet om nye reiseavtaler i Staten. De nye satsene gjelder fra 1. januar i år. En rekke av støtteordningene for å møte pandemien er forlenget og det er blitt innført en ny lønnsstøtteordning.

I linken nedenfor finner du mer nyttig informasjon. Les hele nyhetsbrevet her ;