Nytt fra Revisor

Skatt- og avgiftsendringer ─ andre regelverksendringer i 2022

I tillegg til skatt- og avgiftsendringer for 2022, finner du i dette nyhetsbrevet en oversikt over andre endringer i satser og regelverk som påvirker både virksomheter og privatpersoner.
En tabellarisk oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2021 og 2022 finnes på regjeringens nettsider. Der finnes det også en oversikt over avgiftssatser for 2022Aktuelle satser 2022 – rg.no .

I linken nedenfor finner du mer nyttig informasjon: Les resten av nyhetsbrevet her ;