Ny lønnsstøtteordning fra 15. mars

Lønnsstøtteordningen gjelder for perioden 15. mars til 30. juni 2021. Søknadsportalen åpner 3. mai. Ordningen ble vedtatt i Stortinget 11. mars.

Før dette skal det fastsettes forskrifter og publiseres veiledning til den nye lønnsstøtteordningen. Både veiledning og søknadsskjema vil være på eget nettsted.

Hovedpunktene i lønnsstøtteordningen

Den nye lønnsstøtteordningen har likhetstrekk med den forrige, men med høyere tilskudd per ansatt og større fleksibilitet.

  • Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25 000 kroner i måneden per egen ansatt som tas tilbake fra permisjon. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent, avtar tilskuddet gradvis til 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 prosent. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til tilskudd.
  • Ansatte som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert både per 5. mars 2021 og enten per 15. november, 1., 15. eller 31. desember 2020.
  • For frivillige, ideelle er støttebeløpet 15 000 kroner per måned. For lærlinger som tas tilbake i jobb gis inntil 15 000 kroner i tilskudd per måned.
  • Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til 9,4 millioner kroner for perioden 15. mars–30. april og 12,5 millioner kroner for perioden 1. mai–30. juni.
  • For å ta høyde for nye lokale nedstengninger, kan ansatte på lønnsstøtte re-permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt, og ansatte i andre type stillinger kan permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt.

Ordningen skal være søknadsbasert og i stor grad automatisert. I likhet med forrige lønnsstøtteordning skal Skatteetaten forvalte ordningen. Det skal være offentlig hvilke bedrifter som mottar tilskudd, hvor mange ansatte de får tilskudd for og hvilket omsetningsfall de har.

Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor.