Ny lønnsstøtteordning fra 15. mars – forlenges ut august.

Lønnsstøtteordningen trådte i kraft fra 15. mars og skulle opprinnelig ha varighet ut juni 2021.  Denne er nå forlenget ut august. Søknadsportalen åpnet 3. mai.  Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt med din revisor.

Oppdatering 9. mai: Regjeringen foreslår å forlenge lønnsstøtteordningen til ut august. Maksgrensen for antall dager det gis støtte for (108 dager) og maksimalt støttebeløp per arbeidsgiver samlet sett (21,9 millioner kroner) holdes uendret. Se pressemelding 9. mai 2021.   Les mer her ;