Koronapandemien – myndighetenes tiltakspakker

Vi er alle berørt av Koronapandemien.

For å begrense skadevirkningene av koronapandemien for privatpersoner og virksomheter har myndighetene vedtatt flere kompenserende tiltak, og flere ordninger er under utarbeidelse. Tiltakene er utarbeidet for å avhjelpe likviditetsmessige utfordringer, samt kompensere for bortfall av inntekter mv. Noen av tiltakene er besluttet, andre er under utarbeidelse, herunder reduksjon av arbeidsgiveravgiften, utsatte betalingsfrister, endring i permitteringsreglene og bistand til dekning av faste kostnader mv.

Revisorforeningen (DnR) er pådriver for flere av tiltakene, og DnR har utarbeidet en meget oversiktlig informasjonsside tilknyttet koronapandemien. Denne siden oppdateres fortløpende, og vi anbefaler alle å ta en titt på denne.

Flere av tiltakene vil gi positiv effekt for deg og din virksomhet. Sjekk ut alle støtteordningene og dra nytte av alle relevante tiltak som er etablert og som vil tilkomme i nær framtid.

Alle i Rg er operative fra hjemmekontorer. Om det er noe som er uklart, eller forhold som ønskes diskutert, vennligst ta kontakt med din kontaktperson i Rg.

https://www.revisorforeningen.no/fag/koronakrisen-konsekvenser-og-tiltak/