Koronakrisen – konsekvenser og tiltak for bedrifter og ansatte

Koronakrisen medfører store og uoversiktlige konsekvenser for samfunnet, for bedrifter og enkeltpersoner. Hvilke tiltak er egentlig vedtatt og hvilke tiltak er fortsatt på forslagsstadiet? Når settes tiltakene i kraft og hvor lenge gjelder de?

Nedenfor finner du en oppdatert oversikt fra Revisorforeningen. Les mer

Ta kontakt med oss i Revisorgruppen hvis du har spørsmål.