Kontantstøtten for næringslivet: Forskriftene er fastsatt og søknadsportalen åpnes nå

Foretak som er pålagt av staten å stenge kan søke om tilskudd fra lørdag 18. april på kompensasjonsordning.no. Øvrige foretak med betydelig inntektstap kan søke fra mandag 20. april.

Tilskuddet fastsettes ut fra hvor stor omsetningssvikten har vært og gir kompensasjon for en andel av foretakets faste uunngåelige kostnader. Kompensasjonsordningen vil i første omgang gjelde for mars, april og mai.

Det søkes digitalt i søknadsportalen kompensasjonsordning.no. Det søkes etterskuddsvis for hver måned.

Les mer om  Kontantstøtten  her.