Østfold

Rg Østfold er lokalisert på Tunejordet i Sarpsborg. Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore selskaper fra Østfold. Rg Østfold har bygget opp et sterkt faglig miljø som er godt rustet til å betjene eksisterende og nye kunder. Gjennom løpende oppdatering for alle våre medarbeidere sikrer vi høy kompetanse til glede og nytte for våre kunder.

Vår virksomhet består av revisjon og rådgivning innenfor revisors naturlige kompetanseområde.
Rg Regnskap Østfold driver med regnskapsføring og tilhørende tjenester. Regnskapsvirksomheten baserer seg på moderne regnskapsløsninger med kunden i fokus. Rg Regnskap Østfold er tilknyttet Rg Østfold.

Hundskinnveien 98
1711 Sarpsborg

Telefon: +47 69 13 98 88
E-post: sarpsborg@rg.no

Foretaksregisteret: NO 930 575 828 MVA