Myrdahl og Sveen AS (assosiert)

Myrdahl og Sveen AS er lokalisert på Strømmen. Fra 1. januar 2020 er vi tilknyttet Revisorgruppen som assosiert medlem. Vi tilbyr alle typer tjenester innen revisjon, regnskap og rådgivning. Revisjon er vårt hovedsatsingsområde og har vært vår viktigste tjeneste i over 30 år.

Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore selskaper på Romerike og det øvrige Østlandsområdet. Myrdahl og Sveen har lokal forankring og nærhet og personlig kontakt med kundene er viktig for oss. Dette slik at kunden kan styrke beslutningsgrunnlaget sitt i den daglige driften. Vi har også god erfaring med internasjonale kunder.

Myrdahl og Sveen AS (ASSOSIERT MEDLEM)
Postboks 123
Støperiveien 26
2010 Strømmen

Telefon: +47 63 89 46 60
Telefaks: +47 63 89 46 60
E-post: post@myrdahl-sveen.no

Foretaksregisteret: NO 942 254 962 MVA