Hordaland

Rg Hordaland består av to avdelinger i Hordaland, lokalisert i Bergen og Kvam. Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore selskaper fra Hordaland. Rg Hordaland har bygget opp et sterkt faglig miljø som er godt rustet til å betjene eksisterende og nye kunder. Gjennom løpende oppdatering for alle våre medarbeidere sikrer vi høy kompetanse til glede og nytte for våre kunder.

Vår virksomhet består av revisjon og rådgivning innenfor revisors naturlige kompetanseområde.

Nøstegaten 56
5011 Bergen

Telefon: +47 55 21 07 80
E-post: hordaland@rg.no

Foretaksregisteret: NO 987 547 502 MVA