Drammen

Rg Drammen er lokalisert på Gulskogen i Drammen. Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore selskaper i Drammensregionen. Rg Drammen har bygget opp et sterkt faglig miljø som er godt rustet til å betjene eksisterende og nye kunder. Gjennom løpende oppdatering for alle våre medarbeidere sikrer vi høy kompetanse til glede og nytte for våre kunder.

Vår virksomhet består av revisjon og rådgivning innenfor revisors naturlige kompetanseområde.
Rg Regnskap Drammen driver med regnskapsføring og tilhørende tjenester. Regnskapsvirksomheten baserer seg på moderne regnskapsløsninger med kunden i fokus. Rg Regnskap Drammen er tilknyttet Rg Drammen.

Nedre Eiker Vei 65
3048 Drammen

Postboks 4130 Gulskogen
3005 Drammen

Telefon: +47 40 00 10 93
E-post: drammen@rg.no

Foretaksregisteret: NO 987 199 458 MVA