Åndalsnes

Rg Åndalsnes er lokalisert i Åndalsnes sentrum. Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore selskaper i Romsdalen. Rg Åndalsnes har bygget opp et sterkt faglig miljø som er godt rustet til å betjene eksisterende og nye kunder. Gjennom løpende oppdatering for alle våre medarbeidere sikrer vi høy kompetanse til glede og nytte for våre kunder.

Vår virksomhet består av revisjon og rådgivning innenfor revisors naturlige kompetanseområde.

Vollan 3, 2.etg
6300 Åndalsnes

Telefon: +47 71 22 46 10
E-post: andalsnes@rg.no

Foretaksregisteret: NO 998 556 805 MVA