Akershus

Rg Akershus er lokalisert på Kolbotn, Akershus. Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore selskaper i Oslo og Østlandsområdet. Rg Akershus har bygget opp et sterkt faglig miljø som er godt rustet til å betjene eksisterende og nye kunder. Gjennom løpende oppdatering for alle våre medarbeidere sikrer vi høy kompetanse til glede og nytte for våre kunder.

Vår virksomhet består av revisjon og rådgivning innenfor revisors naturlige kompetanseområde.
Rg Regnskap Akershus driver med regnskapsføring og tilhørende tjenester. Regnskapsvirksomheten baserer seg på moderne regnskapsløsninger med kunden i fokus. Rg Regnskap Akershus er tilknyttet Rg Akershus.

Rosenholm Campus
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen

Postboks 335
1411 Kolbotn

Telefon: +47 66 81 79 00
Telefaks: +47 66 81 79 49
E-post: akershus@rg.no

Foretaksregisteret: NO 967 604 364 MVA