Agder

Rg Agder er lokalisert i Kristiansand sentrum. Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore selskaper i Agder-fylkene. Rg Agder har bygget opp et sterkt faglig miljø som er godt rustet til å betjene eksisterende og nye kunder. Gjennom løpende oppdatering for alle våre medarbeidere sikrer vi høy kompetanse til glede og nytte for våre kunder.

Vår virksomhet består av revisjon og rådgivning innenfor revisors naturlige kompetanseområde.

Kongensgt 4
4610 Kristiansand

Postboks 56
4661 Kristiansand

Telefon: +47 908 90 101
E-post: agder@rg.no

Foretaksregisteret: NO 984 073 275 MVA