Agder-Team Revisjon

Agder-Team Revisjon AS er lokalisert i Longum Park i Arendal. Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore selskaper i Agderfylkene. Vi tilbyr tett oppfølging av våre kunder med rask responstid og direkte kontakt med utøvende og oppdragsansvarlig revisor. Agder-Team Revisjon AS har bygget opp et sterkt faglig miljø som er godt rustet til å betjene eksisterende og nye kunder. Gjennom løpende oppdatering for alle våre ansatte sikrer vi høy kompetanse til glede og nytte for våre kunder.

Vår virksomhet består hovedsakelig av revisjon og rådgivning innenfor revisors naturlige kompetanseområde.

Agder-Team Revisjon AS
Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon: +47 37 19 67 00
E-post: arendal@rg.no

Foretaksregisteret: NO 981 497 023 MVA