Kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett

Forskriftene som regulerer kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er klare.

Stortinget vedtok forrige uke kompensasjonsordningene for tapt billettinntekt og deltakeravgift for kultur, frivillighet og idrett. Kulturdepartementet har nå forskriftene for ordningene klare.

I forskriftene er blant annet vilkår for å komme inn under ordningen, hvilke utgifter som kompenseres, tildelingskriterier, hvilke krav som stilles til søkeren og hvilke krav som stilles til dokumentasjon nærmere regulert.

Se informasjon fra Regjeringen.no her