Kompensasjonsordning 3

Betydelige endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet

Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall legges betydelig om og reguleres i en ny forskrift. Kun foretak som har et underskudd kan få tilskudd, begrenset til en andel av et beregnet underskudd i tilskuddsperioden. Kompensasjonsordning 3 gjelder for tilskuddsperioder fra og med mars 2021. Det åpnes for søknader fra 9. juni. Det gjøres også viktige endringer i kompensasjonsordning 2.   Hvis du har spørsmål, ber vi deg kontakte din revisor i Revisorgruppen.  Les mer her