Kompensasjonsordning 2 – søknadsfristen er utsatt til 15. juni

Næringsdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskriften til kompensasjonsordning-2:

  • Fristen for å sende inn søknad om tilskudd for alle perioder fra september 2020 til februar 2021 er utsatt til 15. juni 2021.
  • Kompensasjonsgraden for perioden januar-februar 2021 økes fra 80 til 85 pst.
  • Koronatilskudd fra kommuner skal ikke anses som omsetning. Unntaket gjelder uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte.  Les endringsforskriften her: