Kjøp av tjenester fra utlandet

Offentlig virksomhet og næringsdrivende som kjøper tjenester fra utlandet, skal selv beregne merverdiavgift. Denne bestemmelsen er det mange som glemmer eller ikke er klar over.    Les mer om dette i artikkelen: Kjøp av tjenester fra utlandet