Innleie av arbeidskraft

Innleie er stort sett både lovlig og uproblematisk, men ikke helt sjelden skjer innleie på sviktende grunnlag eller med bakgrunn i mangelfulle vurderinger. Fallgruvene knytter seg tidvis til vilkårene for innleie og andre ganger til konsekvensene av innleie. Nedenfor gjennomgås hovedreglene og noen av fallgruvene.  Les mer om dette i artikkelen: