Hybridkontoret – selvledelse og superledelse

Det har skjedd en endring i hvordan vi jobber og i større grad nå enn før pandemien velger mange en jobb løsning der de veksler mellom hjemmekontoret og arbeidsplassen. Det har også konsekvenser for ledelse. Les mer om dette i artikkelen: