Flere skatteendringer i budsjettforliket

Budsjettavtalen 1.12.2020 mellom Regjeringen og Frp inneholder flere skatt- og avgiftsendringer i forhold til forslaget i statsbudsjettet. Noen av de tidligere fremsatte forslagene ble det ikke noe av og andre forslag ble vedtatt 15. desember.  De viktigste endringene er:

Skatt og MVA

 • Iverksettingstidspunkt for kildeskatt på fysiske driftsmidler utsettes til 1. oktober 2021.
 • Forslaget om å øke formuesskatten på boliger verdt mer enn 15 millioner reverseres.
 • Det blir ingen oppjustering av formuesverdien på fritidsboliger.
 • Lav mva.-sats (6 %) videreføres første halvår 2021 (dette var også del av koronaavtalen)
 • Mva-unntak for akupunktører videreføres ut første halvår 2021.
 • Skattereglene tilpasses slik at minstepensjon fortsatt er skattefri i 2022

Særavgifter

 • Avgiftsreduksjon på øl og vin (10 %), snus (25 %), alkoholfrie drikkevarer (50 %) og avvikling av avgiften på sjokolade og sukker («Grensehandelspakken»).
 • Innføring av CO2-avgift på naturgass til LPG utsettes til juli 2021.
 • Det blir ikke økt krav til elektrisk rekkevidde i engangsavgiften for ladbare hybridbiler.
 • Økt innslagspunkt på slagvolumkomponent til 500cc for motorsykler og snøscootere.
 • Reversere økning i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler
 • Fritak for flypassasjeravgift i 2021 (dette var også del av koronaavtalen)

Verbalavtale

Det er videre inngått en verbalavtale om punkter der regjeringen forplikter seg til å vurdere enkelte særlige forslag nærmere for eventuelt å bli fremmet senere. På skatt- og avgiftssiden gjelder dette:

 • Endringer i merverdiavgiftsregelverket for entrepriser slik at entreprenøren ikke trenger å innberette og innbetale merverdiavgift av omtvistede krav før tvisten er endelig avklart.
 • Gi offentlig autorisasjon til naprapater og osteopater, samt ta en ny vurdering av om akupunktører skal autoriseres som helsepersonell. Inntil vurderingen av akupunktører er fullført skal momsunntak videreføres.
 • Utarbeide forslag til en ordning med differensiert tvangsmulkt (ikke gitt tidsfrist).