Det kan søkes om utsatt frist for skattemeldingen til 20 august

Finansdepartementet har fastsatt at Skattekontoret etter søknad kan gi utsatt leveringsfrist fra 31. mai til 20. august 2021 for skattemeldingen for 2020.  Ta gjerne kontakt med din revisor hvis du har spørsmål.  Les mer om forskriften her;

Rentesatsen for restskatt og resterende skatt  for personlig skatteyter og aksjeselskap mv er satt til 0% p.a for skatteoppgjøret 2020.  Les mer her ;