Rådgivning

Trenger du en samtalepartner for spørsmål som naturlig faller inn under vårt fagområde? Ta kontakt via kontaktskjemaet da vel!

Dette kan gjelde følgende områder:

•   Skatt og avgift

•   Generasjonsskifte

•   Organisering/ omorganisering av virksomhet

•   Regnskap

•   Økonomistyring og økonomisk rapportering

•   Intern kontroll

•   Budsjettering

•   Likviditet

•   Gjeldsordning

•   Fusjon og fisjon

Revisorgruppen har lang erfaring med å hjelpe både revisjonskunder og andre med slike spørsmål. Våre partnere og erfarne medarbeidere vil gjerne være en aktiv samtalepartner og rådgiver innenfor nevnte fagområder.