Et ledende kompetansehus!

For oss betyr det å være din revisor, mer enn revisjon av regnskap og årsoppgjør. Vi er et ledende revisjonsselskap med bred erfaring og mye kunnskap fra mange typer virksomheter. Tilknytningen til Revisorgruppen gir oss et betydelig kompetansenettverk. Det gjør at våre dyktige ansatte kan være en viktig strategisk samtalepartner innen økonomi for deg og din bedrift.

Vi gir deg økonomisk rådgivning med spisskompetanse.

Fra vårt kontor i Rosenholm Campus, rett ved bygrensa, betjener vi små og mellomstore selskaper i hele Oslo og Østlandsområdet. Vi har i tillegg bred erfaring med organisasjoner, ideelle foreninger, forbund og stiftelser.

Våre dedikerte ansatte vil gi deg kvalitet og prioritet.

Velkommen til oss!