Orkla Trøndelag

Rg Orkla Trøndelag består av to avdelinger i Trøndelag, lokalisert i Trondheim og Stjørdal. Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore selskaper i Trøndelag.  Rg Orkla Trøndelag har bygget opp et sterkt faglig miljø som er godt rustet til å betjene eksisterende og nye kunder. Gjennom løpende oppdatering for alle våre medarbeidere sikrer vi høy kompetanse til glede og nytte for våre kunder.

Vår virksomhet består av revisjon og rådgivning innenfor revisors naturlige kompetanseområde.
Rg Regnskap driver med regnskapsføring og tilhørende tjenester. Regnskapsvirksomheten baserer seg på moderne regnskapsløsninger med kunden i fokus. Rg Regnskap er tilknyttet Rg Orkla Trøndelag.

Vestre Rosten 69
7072 Heimdal

Telefon: +47 72 59 75 00
E-post: trondelag@rg.no

Foretaksregisteret: NO 970 978 984 MVA