Oslo

Revisorgruppen Oslo AS (Rg Oslo) er lokalisert på Homansbyen i Oslo. Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore selskaper i Oslo og Østlandsområdet. Rg Oslo har bygget opp et sterkt faglig miljø som er godt rustet til å betjene eksisterende og nye kunder. Gjennom løpende oppdatering for alle våre medarbeidere sikrer vi høy kompetanse til glede og nytte for våre kunder.

Vår virksomhet består av revisjon og rådgivning innenfor revisors naturlige kompetanseområde

Statsautoriserte revisorer – Autorisert regnskapsførerselskap

Oscars gate 30, 5. etg
0352 Oslo

Postboks 7154 Majorstuen
0307 Oslo

Faktura: faktura-oslo@rg.no

Telefon: +47 23 20 49 00
Telefaks: +47 23 20 49 01
E-post: oslo@rg.no

Foretaksregisteret: NO 917 275 254 MVA