Sverres gate 23
7800 Namsos

Postboks 407
7801 Namsos

Telefon: +47 74 27 40 66 Telefaks: +47 74 27 40 09 E-post: namdal@rg.no

Foretaksregisteret: NO 978 685 188 MVA

Rg Namdal er lokalisert i Namsos sentrum, og vi har et avdelingskontor i Brugata 2 i Steinkjer . Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore selskaper i Nord-Trøndelag. Rg Namdal har bygget opp et sterkt faglig miljø som er godt rustet til å betjene eksisterende og nye kunder. Gjennom løpende oppdatering for alle våre medarbeidere sikrer vi høy kompetanse til glede og nytte for våre kunder.

Vår virksomhet består av revisjon og rådgivning innenfor revisors naturlige kompetanseområde.