Namdal-Innherred

Rg Namdal-Innherred består av to avdelinger i Trøndelag, lokalisert i Namsos sentrum og i Brugata 2 i Steinkjer. Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore selskaper i de nordlige deler av Trøndelag. Rg Namdal-Innherred har bygget opp et sterkt faglig miljø som er godt rustet til å betjene eksisterende og nye kunder. Gjennom løpende oppdatering for alle våre medarbeidere sikrer vi høy kompetanse til glede og nytte for våre kunder.

Vår virksomhet består av revisjon og rådgivning innenfor revisors naturlige kompetanseområde.

Kirkegata 5,
7800 Namsos

Brugata 2
7715 Steinkjer

Telefon: +47 74 27 40 66
E-post: namdal@rg.no

Foretaksregisteret: NO 978 685 188 MVA