Revisorgruppen Orkla Trøndelag AS søker erfarne revisormedarbeidere

Orkla Revisjon AS og Revisorgruppen Trøndelag AS fusjonerer, under nytt navn: Revisorgruppen Orkla Trøndelag AS. Det skaper muligheter – for oss, for kundene våre og for nye medarbeidere.

Vi er to selskaper som står godt til hverandre. Vi tenker og jobber grunnleggende likt, og vi er begge overbevist om at den korte veien mellom oss og kundene er kjernen i det gode samarbeidet. Gjennom fusjonen får vi i sum økt kapasitet og kompetanse på flere viktige områder. Vi kan ta større løft enn før, og vi har også en bedre plattform for å utvikle produktet og tjenestene våre ytterligere.

Vi trenger flere erfarne og dyktige medarbeidere som tenker som oss og som har lyst til å være med oss på dette. For riktig kandidat kan stilling som manager eller oppdragsansvarlig revisor være aktuelt.

Kvalifikasjoner og egenskaper
• Har praksis fra revisjon/regnskap
• Er statsautorisert/registrert revisor eller har annen relevant bakgrunn
• Selvstendig, men også gode samarbeidsevner og kan jobbe i team
• Resultat- og endringsorientert
• Engasjert, strukturert, initiativrik og utadvendt
• Gode norsk- og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig
• Gode kommunikasjons- og presentasjonsevner, både muntlig og skriftlig
• Godt humør og serviceinnstilt

Vi tilbyr
• Et godt arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• Løpende faglig oppdatering
• Variert og selvstendig arbeid
• Nye lokaler
• Fleksibel arbeidstid, med kjernetid mellom 09.00 og 14.00
• Pensjonsordning utover lovens minstekrav
• Lønn etter avtale

Søknad med CV sendes til per.terje@orkla-revisjon.no eller bj@rg.no. Spørsmål vedr stillingen rettes til Per Terje Ingdal på tlf 917 53 889 eller Bjørn Erik Johnsen på tlf 909 63 801.

Revisorgruppen Orkla Trøndelag AS er et revisjonsselskap med 38 ansatte lokalisert i Trondheim. Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore selskaper i Trøndelag.
Gjennom vår tilstedeværelse kjenner vi til de lokale utfordringene, samtidig som vi er lett tilgjengelig for kundene våre. Vår virksomhet består av revisjon og rådgivning innenfor revisors naturlige kompetanseområde.