Skatterådgivning

slider2

Mange selskaper og personlige skatteytere har ofte spørsmål knyttet til skatt, skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger. Våre medarbeidere har god kunnskap om norske skatte- og avgiftsregler.

Vi kan gi deg råd og veiledning knyttet til de fleste skattemessige spørsmål du måtte ha.

Ta gjerne kontakt via kontaktskjemaet hvis du har spørsmål om disse temaene.

 

•   Korrekt beregning av skatt

•   Korrekt utfylling av likningsdokumenter og innrapportering til likningsmyndighetene

•   Rådgivning vedrørende lovlig  skatte- og avgiftstilpasning

•   Vurdering av skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av planlagte transaksjoner

•   Skatt til og fra utlandet

•   Merverdiavgiftsregler

•   Dokumentavgift