Revisjon

Er du på jakt etter ny revisor ? Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet.

Vi har erfaring fra de aller fleste bransjer og selskapsstørrelser.

For deg er det viktig å vite at i vårt revisjonsarbeid har vi hovedfokus på to ting: Effektiv revisjon og et godt og nært samarbeid med kundene våre. For å oppnå dette bruker vi spesialutviklet revisjonsverktøy som tar hensyn til alle nødvendige revisjonsstandarder, og som derigjennom får oss til å sette fokus på de risikoutsatte områdene i kundenes virksomhet. God innsikt og personlig dialog med kunden er viktig for oss. Dette setter kundene våre stor pris på.

Alle partnere i Revisorgruppen deltar aktivt i revisjonsarbeidet. Videre er vi organisert slik at det er kort vei fra kunde til ansvarlig partner. Våre partnere og medarbeidere vil alltid være tilgjengelig for kontakt når du som kunde måtte ønske det.

Attestasjoner

Mange bedrifter trenger attestasjon av forskjellige oppgaver til det offentlige. Flere attestasjonsoppgaver hører naturlig sammen med lovpålagt eller frivillig revisjon. De beste eksemplene er attestasjon av likningsdokumenter og attestasjoner i henhold til selskapslovgivningen.

Revisorgruppen yter attestasjonstjenester både som en integrert del av revisjons-tjenesten, men også som en selvstendig tjeneste.

Vanlige attestasjonstjenester:

•   Likningsdokumenter

•   Oppgaver til NAV

•   Opplagskontroll

•   Oppgave til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

•   Oppgaver til Finanstilsynet for bedrifter underlagt tilsyn

•   Oppgaver og regnskap i forbindelse med private og offentlige tilskuddsordninger

•   MVA-refusjoner

•   Tredjepartsattestasjoner for store selskaper