Etablere ny virksomhet?

Å starte egen virksomhet kan være utfordrende, og som gründer står du overfor mange vanskelige valg. Hva slags selskapsform skal du velge? Hvilke risikoer må vurderes? Hvilke offentlige etater må kontaktes? Og hvordan skal virksomheten best organiseres?

Vi i Revisorgrupppen har lang erfaring med å hjelpe våre kunder med denne type spørsmål. I tillegg kan vi hjelpe til med stiftelse og registrering av virksomheten. Vi har også et bredt nettverk av kontakter i tilstøtende bransjer, som regnskapsførere, advokater og profesjonelle styremedlemmer. Hvis det er et ønske, formidler vi gjerne en kontakt.

Organisering og omorganisering av virksomhet

I mange tilfeller kan det være vanskelig å avgjøre hvordan en bedrift skal organiseres. Skal man gå inn i et konsernforhold eller skal all aktivitet samles i ett selskap? Hva er mest hensiktsmessig, både med hensyn til risiko, kostnader og skatt? Bør man fusjonere eller fisjonere? Hvilken selskapsform vil være mest effektiv for den virksomheten som drives?

Vi i Revisorgruppen har i mange år jobbet med å vurdere slike spørsmål, og kan gi deg rådene om hva som er optimalt for din virksomhet. Vi hjelper også til med stiftelser av nye virksomheter, og med gjennomføring og registrering av endringer knyttet til eksisterende virksomhet.

Våre partnere og erfarne medarbeidere vil stå til din disposisjon som samtalepartnere og rådgivere i slike spørsmål.

Hvis det besluttes salg av en bedrift eller virksomhet, er det viktig for kjøper og selger å vite at transaksjonen har sitt grunnlag i korrekt og pålitelig informasjon. Selger har en omfattende opplysningsplikt, og kjøper har en tilsvarende undersøkelsesplikt. For kjøper er det ofte en forutsetning for transaksjonen at beslutningsunderlaget blir kvalitetssikret.