Rg-kontorene i Oslo ble ett fra 1.1.2017

Revisorgruppen Abrahamsen & Løken AS og Revisorgruppen FMØ DA som i 30 års tid har drevet revisjonsvirksomhet i kontorfellesskap "Bak Slottet" i Oslo slår sammen virksomhetene i det nye selskapet Revisorgruppen Oslo AS fra og med 1.1.2017.

Vi ønsker med dette å styrke det faglige miljøet ved å muliggjøre høyere grad av spesialisering, samtidig som vi blir mer robuste i møte med interne og eksterne endringer. Samlet er vi nå 25 ansatte.

revisorgruppenoslo

Overgangen vil i seg selv ha liten praktisk betydning for våre kunder. Vi fortsetter i samme lokaler og det er ingen endringer på e-post adresser eller telefonnummer. Vi er sikre på at sammenslåingen vil gi både administrative og faglige synergier og dermed bidra til vår målsetting om å ha de mest fornøyde kundene i vårt marked.

For ytterligere informasjon vises det til vår nye kontorside.