Rg internkurs desember 6- 2015

Saker av varig verdi antas å være:

1.     Revisjon

1.1   Uavhengighet

1.2   Uavhengighet

1.3   Habilitet/uavhengighet

1.4   Habilitet/uavhengighet

1.5   Habilitet – stor inntekt fra én kunde

1.6   Revisjonsplikt for holdingselskaper

1.7   Revisjonsplikt for underkonsern

1.8   Revisjon av morselskap

1.9   Svar på forespørsel fra ny revisor

1.10 Kan revisjonsselskaper velge hverandre som revisor ?

1.11 Venneforespørsel på Facebook

1.12 Serviceorganisasjon

1.13 Momsfeil oppdaget etter fratreden

1.14 Kontrolloppstilling

1.15 Selvangivelsesbistand for ikke-revisjonskunde

1.16 For sent avlagt årsregnskap – presisering ?

1.17 Melding til Finanstilsynet ?

1.18 Årsberetning ikke signert av hele styret

1.19 Ulovlig lån – underskrift på næringsoppgaven ?

1.20 Revisorlovens § 8-1, profesjonsansvar

1.21 Innrapportering av revisorer til Finanstilsynet

 

4.      Skatt og avgift

4.5   Tapsfradrag ved gavesalg

4.6   Tilleggsskatt ved tidfestingsfeil

4.7   Momskompensasjon og foreldelse

4.8   Fradrag for tilskudd til offentlig skole og kulturhus

4.9   Ny innsynstjeneste for lønnstakere og pensjonister

4.10 Unntak fra rentebegrensningsregelen i ANS

4.11 Gevinst ved realisasjon av fast eiendom eid av skattefritt selskap

4.12 Arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet

4.13 MVA og innleide arbeidstakere

4.14 Spørsmål om tjenester som isolert sett er unntatt fra MVA allikevel skal faktureres med avgift fordi hovedytelsen er avgiftspliktig

4.15 Endringer i skatteopplegget for 2016

4.16 Deling av saldogruppe c

4.17 Gevinst ved salg av leiligheter

4.18 Etterberegning av moms for kunstgalleri

4.19 Aksjer til underpris – gave fra aksjonær

4.20 MVA og biologisk materiale

4.21 Overføring av oppgaver fra Tollvesenet til Skatteetaten

4.22 Fjernleverbare tjenester

4.23 Takseringsreglene for 2015

4.24 Fri kost for utenlandske pendlere

4.25 Unntak fra beskatning av utlån til aksjonær

4.26 Beskatning av suksesshonorar som lønn til ledende ansatte i Private Equity-bransjen ?

4.27 Deling av saldogruppe c for 2015 – presisering

 

5.      Andre juridiske emner

5.1    Utbytterammen når aksjonær har lån i selskapet

5.2    Fisjonsfusjon – hvem som skal ha vederlag ?

5.3    Ansvar for aksjeinnskudd

5.4    Delutredning om hvitvaskingsloven

 

6.       Annet

6.1    AS kan stiftes elektronisk