Rg er et nettverk av selvstendige revisjonsfirmaer i hele landet

Revisorgruppen er et nettverk av selvstendige revisjonsfirmaer. Ved å være forankret i mange  byer og tettsteder, kjenner vi lokale utfordringer, samtidig som vi alltid er lett tilgjengelige for deg.  Gjennom vårt nettverk får vi sammen styrke og kompetanse til å betjene større nasjonale kunder.  Dermed kan vi drive effektivt, ha nødvendig kompetanse og kapasitet til å være både nær deg og  stor nok for de største utfordringer. Vår visjon er å være stor nok sammen.

Revisorgruppen skaper trygghet for deg som kunde. Vi disponerer en solid kompetanse og  kan gi deg verdifulle råd når du trenger det mest.

Revisorgruppen er medlem av UHY og har gjennom dette nettverket tilgang på kompetanse innen  regnskap, økonomi, etableringer og skatteregler i et stort antall land i Europa og verden forøvrig.