Historien vår

Revisorgruppen ble etablert i 1990 av frittstående, middels store revisjonsselskaper i Norge som ønsket å samarbeide faglig på nasjonalt plan. Som en naturlig følge av samarbeidets karakter med frittstående enheter med lokal eierskap har det opp gjennom Revisorgruppens historie vært nye medlemmer som har kommet til og andre som har trådt ut.

Revisorgruppen og den tilsvarende grupperingen Revinor inngikk samarbeid i 2002 etter at begge grupperinger hadde fått redusert sin medlemsmasse. Etter et drøyt års «forlovelse» ble det full sammenslåing hvor de tidligere medlemmer i Revinor trådte inn i Revisorgruppen.

Noen år senere ved sammenslåingen av BDO og Noraudit i 2006 og i kjølvannet av denne valgte en håndfull tidligere BDO-kontorer å tre inn i Revisorgruppen. Etter den tid har et par firmaer valgt å forlate oss pga ulikt syn på fremtiden, mens flere har kommet til.