Karriere

Har du lyst på en spennende karriere innen revisjon? Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Toppen for karriere side

 

Ledige stillinger:

Lokale arbeidsgivere

Revisorgruppen består av frittstående medlemskontorer hvor ansettelse og arbeidsgiveransvar ligger lokalt. Jobbsøknader sendes derfor til det enkelte kontor og blir behandlet der. Likeså vil ansettelsesvilkår og karriereutvikling styres av lokale forhold og være gjenstand for variasjon på tvers av gruppen. Når det er sagt så foregår det selvfølgelig også samarbeid og koordinering på dette området hvor vi utveksler erfaringer, lærer av hverandre og strekker oss for stadig å bli en bedre arbeidsplass for alle våre ansatte.

Felles kompetansefokus

Selv om forhold kan variere lokalt står vi i Revisorgruppen sammen om vår fokus på kompetanse. I den krevende rollen som revisorbransjen har er våre ansattes kompetanse helt avgjørende for at vi skal lykkes med våre mål om å levere tjenester av høy kvalitet. Samarbeidet om felles opplæring av nyansatte og kontinuerlig faglig utvikling for alle er grunnpilaren i samarbeidet vårt.

Et større sosialt fellesskap

For våre ansatte gir samarbeidet i Revisorgruppen et sosialt fellesskap utover de kolleger man daglig jobber sammen med. Ved våre årlige Fagkonferanser i inn- og utland inngår det alltid en del sosialt program for å videreutvikle og styrke nettopp dette fellesskapet.

En vellykket kombinasjon

Gjennom fleksibiliteten ved de lokale kontor og styrken i vårt nasjonale samarbeid mener vi at man ved ansettelse i Revisorgruppen får en trygg, god og utfordrende arbeidsplass.