Enklere oppstart for gründere og nyetablerere

Patentstyret, Norid og Brønnøysundregistrene har gått sammen om å lage tjenesten Navnesøk.

Tjenesten skal bidra til en god start for gründere og nyetablerere og ble lansert 16. mars.

Det er mye å huske på når man skal starte bedrift, blant annet skal domene, foretak og varemerke registreres. Rekkefølgen du registrerer navnet i har betydning og den nye tjenesten vil hjelpe deg i å gjøre dette i riktig rekkefølge og begrense navnekonflikter og stjeling av navn.

Målet med løsningen er å effektivisere prosessen rundt navnesøk og samtidig vise de ulike relevante registreringsmulighetene ved oppstart.

Tjenesten finner du på navnesok.no