Disclaimer

Revisorgruppen AS er medlem av Urbach Hacker Young International Limited, et britisk selskap, og inngår i den internasjonale sammenslutningen av juridisk uavhengige revisjons- og konsulentselskaper. UHY er merkenavn for det internasjonale UHY nettverket. Tjenestene som er beskrevet her leveres av Revisorgruppen AS eller dets medlemmer, og ikke av UHY eller et annet medlem av UHY. Verken UHY eller medlemmer i UHY har ansvar for tjenester utført av andre medlemmer.