Revisorgruppen Namdal AS ble medlem i Revisorgruppen 1. november 2011.

Våre medarbeidere har lang og god erfaring, variert bransjekunnskap i tillegg til bred organisasjonsbakgrunn. I tillegg til lovbestemt revisjon omfatter vår kompetanse blant annet bistand ved

  • Avgifts- og skattespørsmål
  • Arv/generasjonsskifte
  • Fisjoner og fusjoner
  • Omorganisering og selskapsetablering
  • Verdsettelser og due diligence
  • Årsoppgjør og ligningspapirer

Våre tjenester

  • Revisjon: Vårt hovedfokus er å utføre lovbestemt revisjon.
  • Rådgivning: Vi tilbyr også tjenester knyttet til fusjon/fisjon, verdsettelse av selskaper, due diligence, arv og generasjonsskifte, skatte- og avgiftsmessig bistand samt annen økonomisk rådgivning. I tillegg utarbeider vi offisielle regnskap og ligningspapirer for en stor del av våre kunder.
  • Regnskapsføring: Vi er autorisert regnskapsførerselskap, og tilbyr bistand med ligningspapirer og årsregnskap samt løpende regnskapsføring.

Følg oss på fb_icon_325x325