Vi er et statsautorisert revisjonsselskap med kontorer i Bergen og Kvam.

Vi har lang erfaring fra de fleste bransjer, og har foruten næringsdrivende (aksjeselskap, ansvarlige selskap og enkeltmannsforetak), borettslag og mange foreninger som kunder.

Vi er en liten og fleksibel organisasjon med 12 ansatte som legger vekt på at vi skal være lett tilgjengelig for kundene og at en raskt skal få tilbakemelding når kunden har spørsmål eller ønsker å diskutere problemstillinger med oss.