Firmaet var etablert i 1996 og ble medlem i Revisorgruppen i 2007. Våre kontor er i Førde, Nordfjordeid, Stryn og Måløy. Vi har praksis fra de fleste bransjer for over 300 kunder og har tilgang til et solidt faglig støtteapparat. Vi er i stadig utvikling med å etablere et ungt, trivelig og sterkt faglig miljø.

Vi jobber i et revisjonsfirma for lokalmiljøet og legger vekt på å utføre en kostnadseffektiv, tillitsfull og god lovbestemt revisjon og attestasjon. Målet er også å yte verdier utover beretningen, som rådgiver innen bl.a.:

  • skatte- og avgiftsrådgivning
  • verdsettelse av virksomheter, m.v.
  • generasjonsskifte
  • effektiviseringstiltak i fbm med bedriftsøkonomiske styringsprosesser og gjennomgang av intern kontroll
  • omstrukturering – fusjon/fisjon/omdanning
  • stiftelse og registering av firma/valg av selskapsform, m.v
  • finansiering/refinansiering
  • tjenester også rettet mot offentlig sektor

Følg Revisorgruppen Fjordane AS på facebook.